Zmiany w zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny

Aktualności » Zmiany w zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny

W związku z aktualizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 785), która weszła w życie: - z dniem 1 lipca br. wprowadzona ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 777), - z dniem 1 sierpnia br. wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454), zmianie od 1 sierpnia 2017 roku między innymi ulega: wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, katalog danych osobowych członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku, wzór wymaganych oświadczeń oraz sposobu unieważnienia Karty. Od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie zmiana polegająca na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Wniosek o przyznanie Karty Elektronicznej będą mogli także złożyć wszyscy dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 roku z wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli złożyć rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Szczegółowy zakres informacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty (Objaśnienia do wzoru wniosku...) oraz nowy wzór wniosku i oświadczeń dostępne są w zakładce do pobrania.
Wadowice Przyjazne Rodzinie