Wadowickie Miejsce Przyjazne Rodzinie

Aktualności » Wadowickie Miejsce Przyjazne Rodzinie

 

            Zapraszamy wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny do wzięcia udziału w wyznaczeniu miejsca najbardziej przyjaznego rodzinie spośród miejsc udzielanych zniżek  i ulg, oferowanych przez Partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie wymienionych w wysłanej do Państwa Ankiecie.


Prosimy o wypełnienie ankiety, zaznaczając dla wskazanych miejsc udzielanych zniżek i ulg przez Partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie odpowiednio "korzystam/nie korzystam" oraz stawiając znak "X" przy wybranej ocenie miejsca w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej pozytywną opinię, a 5 oznacza najbardziej pozytywną opinię o danym miejscu. Punkty można przyznać dowolnej liczbie wybranych z poniższej listy miejsc lub tylko jednemu miejscu. Każda rodzina wypełnia tylko jedną ankietę.


Ankietę prosimy wypełnić, a następnie złożyć do dnia 29 kwietnia 2016 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w pokoju nr 33 Urzędu Miejskiego   w Wadowicach. Wypełnioną ankietę można również przesłać drogą elektroniczną (formularz ankiety dostępny na stronie www.rodzina.wadowice.pl) na adres e-mail: rodzina@wadowice.pl, lprzewozniak@wadowice.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II nr 23, 34-100 Wadowice.


            Miejsce, któremu przyznacie Państwo najwięcej punktów, uhonorowane zostanie CERTYFIKATEM WADOWICKIEGO MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE.

 

Wadowice Przyjazne Rodzinie