Wadowickie Miejsce Przyjazne Rodzinie

Aktualności » Wadowickie Miejsce Przyjazne Rodzinie

Wadowickie Miejsce Przyjazne Rodzinie Serdecznie zapraszamy wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny zamieszkałych na terenie gminy Wadowice do wzięcia udziału w wyznaczeniu miejsc najbardziej przyjaznych rodzinie spośród miejsc udzielanych zniżek i ulg, oferowanych przez Partnerów Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie wymienionych w wysłanej do Państwa ankiecie pn.: "Razem znajdźmy Miejsce Przyjazne Rodzinie" Prosimy o wypełnienie ankiety, przyznając punkty w skali od 1 do 50 dla wybranych przez siebie wyszczególnionych w ankiecie miejsc udzielanych zniżek i ulg przez Partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie oraz zaznaczenie odpowiednio "korzystam/nie korzystam". Ilość punktów 1 oznacza najmniej pozytywną opinię, a 50 oznacza najbardziej pozytywną opinię o danym miejscu. Punkty można przyznać dowolnej liczbie wybranych miejsc lub tylko jednemu miejscu. Każda rodzina wypełnia tylko jedną ankietę. Ankietę prosimy wypełnić, a następnie złożyć do dnia 5 czerwca 2017 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Wypełnioną ankietę można również przesłać drogą elektroniczną (formularz ankiety dostępny na stronie www.rodzina.wadowice.pl) na adres e-mail: rodzina@wadowice.pl, lprzewozniak@wadowice.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II nr 23, 34-100 Wadowice. Miejsca, które uzyskają w łącznej ocenie Kapituły największą ilość punktów, uhonorowane zostaną Wyróżnieniem Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie. Wyróżnienie przyznawane będzie na okres jednego roku kalendarzowego, począwszy od miesiąca jego przyznania, w n/w kategoriach:. usługi, zdrowie, edukacja, kultura, sport, rekreacja- turystyka- transport, łączność, artykuły przemysłowe, odzież, obuwie, żywność i inne.
Wadowice Przyjazne Rodzinie