Trochę statystyki

Aktualności » Trochę statystyki

 

            Na dzień 30 maja 2016 roku 514 rodzin wielodzietnych zamieszkałych w naszej gminie może korzystać z uprawnień przysługujących im w ramach Karty Dużej Rodziny wynikających zarówno z lokalnego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie jak i ogólnopolskiego Karta Dużej Rodziny. Wykaz uprawnień dostępny jest na stronie internetowej: www.rodzina.wadowice.pl i www. rodzina.gov.pl.


            Analizę, jak kształtuje się  w poszczególnych miejscowościach  usytuowanych w obrębie terytorialnym Gminy Wadowice liczba rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, przeprowadzono na podstawie złożonych wniosków i wydanych Kart Dużej Rodziny. Wyniki analizy przedstawiono w poniższej tabeli:


Lp.

Miejscowość

Liczba rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej rodziny

1

Wadowice

192

2

Babica

21

3

Wysoka

33

4

Stanisław Górny

26

5

Chocznia

98

6

Ponikiew

13

7

Gorzeń Górny

2

8

Gorzeń Dolny

3

9

Roków

3

10

Barwałd Dolny

10

11

Zawadka

24

12

Jaroszowice

24

13

Klecza Górna

16

14

Klecza Dolna

44

15

Kaczyna

5

Łączna ilość rodzin posiadających

 Kartę Dużej Rodziny

514

 

            Zachęcamy rodziny, które nie posiadają jeszcze Karty Dużej Rodziny do złożenia wniosku o jej przyznanie w pokoju nr 33 (I piętro) w Urzędzie Miejskim w Wadowicach.

Wadowice Przyjazne Rodzinie