Raport w sprawie Karty Dużej Rodziny

Aktualności » Raport w sprawie Karty Dużej Rodziny

     Już 540 rodzin wielodzietnych zamieszkujących gminę Wadowice wystąpiło z wnioskiem o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:

• 426 rodzin posiadających trójkę dzieci;
• 89 rodzin posiadających czwórkę dzieci;
• 19 rodzin posiadających piątkę dzieci;
• 4 rodziny posiadające szóstkę dzieci;
• 2 rodziny posiadające siódemkę i więcej dzieci.


     Liczba osób, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny wynosi obecnie 2785 z czego 1025 dla rodziców i 1760 dla dzieci.
     Do dnia 31 października wydano 1014 Kart dla rodziców i 1565 dla dzieci. Łącznie dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy wydano 2579 Kart Dużej Rodziny.


     Karta Dużej Rodziny uprawnia jej posiadaczy do korzystania ze zniżek i ulg udzielanych przez Parterów lokalnego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie jak i do zniżek i ulg w ramach ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Wykazy partnerów oraz udzielonych zniżek i ulg dostępne są na stronach internetowych programów: www.rodzina.wadowice.pl i www.rodzina.gov.pl.

     Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydania jej duplikatu lub wydania nowej Karty dla członka rodziny, który wcześniej był jej posiadaczem w przypadku wystąpienia o przedłużenie terminu ważności Karty od dnia 1 stycznia 2016 roku można także składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny, udostępnionego na Portalu Informacyjno-Usługowym Epm@tia, PIU Emp@tia dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski


     Zachęcamy rodziny wielodzietne nieposiadające jeszcze Karty Dużej Rodziny do złożenia wniosku o jej przyznanie.

Wadowice Przyjazne Rodzinie