Program Rodzina 500 plus

Aktualności » Program Rodzina 500 plus

        Z dniem 01 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195), w ramach której Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4,  będzie realizował Program Rodzina  500 plus.


        Od 10 marca 2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są wydawane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4 w pokoju nr 1, w godz. od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00).


        od 01 kwietnia 2016r. wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami i kompletem wymaganych dokumentów można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4  w pokoju nr 1 i 12 oraz w pomieszczeniu od strony parkingu w/wym. Ośrodka, w godz. od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00).


        Wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w tradycyjnej formie papierowej, drogą elektroniczną  za pomocą systemu teleinformatycznego za pośrednictwem portalu emp@tia: www.empatia.mrpips.gov.pl lub banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną i spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.


        Szczegółowe informacje w sprawie Programu Rodzina 500 plus oraz formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach: www.mops.wadowice.pl  lub  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce "Wsparcie dla rodzin z dziećmi w notatce informacyjnej » Rodzina 500 plus".


Wadowice Przyjazne Rodzinie