O programie Wadowice Przyjazne Rodzinie

Aktualności » O programie Wadowice Przyjazne Rodzinie

            Samorządowy program Wadowice Przyjazne Rodzinie  to system zniżek i dodatkowych uprawnień  przyznawanych rodzinom wielodzietnym zamieszkałych na terenie naszej gminy zarówno przez lokalne instytucje publiczne jak  i firmy prywatne. Obecnie w realizacji programu bierze udział 31 podmiotów gospodarczych.


            W praktyce Partnerzy programu zapewniają zniżki przy zakupie odzieży, obuwia, artykułów papierniczych, chemii gospodarczej, pokryć dachowych, przy korzystaniu z usług medycznych i optycznych, a także tańsze opłaty za przedszkola publiczne i niepubliczne "Małe Smerfy", szkoły językowe, naukę jazdy, zajęcia dla dzieci, wstęp na basen i do kina.


            Zatem posiadanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej jej posiadaczy do zniżek i ulg udzielanych w ramach programu Wadowice Przyjazne Rodzinie oraz rządowego programu Karta Dużej Rodziny ma za zadanie nie tylko ułatwić dużym rodzinom dostęp do kultury i rekreacji, ale przede wszystkim obniżyć koszty codziennego życia. 


            Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie i niezależnie od dochodu wszystkim członkom rodzin wielodzietnych z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia; 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; 
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzicom lub małżonkowi rodzica Karta Dużej rodziny przyznawana jest bezterminowo.


            Zapraszamy wszystkie lokalne firmy do uczestnictwa w gminnym programie wsparcia rodzin wielodzietnych bo "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi (Jan Paweł II).


            Zachęcamy również rodziny wielodzietne spełniające powyższe warunki do złożenia wniosku o przyznanie karty Dużej Rodziny, a te rodziny które są jej posiadaczami do korzystania z przysługującym jej uprawnień.

            Wszelkie informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej programu www.rodzina.wadowice.pl oraz pod nr telefonu 33 873 18 11 w. 291 i w pokoju nr 33 Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Wadowice Przyjazne Rodzinie