Już 509 naszych lokalnych rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy kolejne duże rodziny "3+" do jego złożenia.

Aktualności » Już 509 naszych lokalnych rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy kolejne duże rodziny "3+" do jego złożenia.

      Od początku działania ogólnopolskiego rządowego programu Karta Dużej Rodziny, tj. od 16 czerwca 2014 r. do dnia dzisiejszego na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Wadowicach rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy złożyły 509 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o wydanie nowych kart z uwagi na zmianę danych osobowych, 3 wnioski o dodanie nowego członka rodziny, 17 wniosków o przedłużenie terminu ważności karty i 1 wniosek o wydanie duplikatu karty. Łącznie zostało złożonych 535 wniosków, a wydanych kart 2552.


      Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny wielodzietne "3+" nie posiadające jeszcze Karty Dużej Rodziny, a spełniające warunki określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny do złożenia wniosku o jej przyznanie.


      Karta przyznawana jest przyznawana niezależnie od dochodu, bezpłatnie dla każdego członka rodziny. Okres użytkowania karty dla rodziców jest bezterminowy, dla dzieci do 18 roku życia, dla dzieci uczących się pow. 18 roku życia na okres trwania nauki - maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - na okres ważności decyzji o niepełnosprawności.


      Szczegółowe informacje na temat przyznania, wydania i użytkowania Kart Dużej Rodziny można uzyskać na stronach internetowych: www.rodzina.wadowice.pl, www. rodzina.gov.pl  lub w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pokój nr 33 I piętro, telefon 33 873 18 11 w. 291, adres e-mail: rodzina@wadowice.pl.


Wadowice Przyjazne Rodzinie