E-wnioski - optymalizacja usług elektronicznych

Aktualności » E-wnioski - optymalizacja usług elektronicznych


(Na podstawie informacji przekazanych przez MR,PIPS)

 

            Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi obecnie prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia). Prace projektowe zostały podzielone na dwa etapy i maja w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez "podpowiadanie" osobom ubiegającym sie o określone świadczenia, jak największej ilości danych.


            Udostępnienie zmian I etapu ministerstwo planuje na 14 stycznia 2017 roku, a II etapu w II kwartale 2017 roku.


            W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych związanych z wnioskowaniem o przyznanie: Karty Dużej Rodziny, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+).


            W drugim etapie prac ministerstwo planuje optymalizację wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania drogą elektroniczną z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń.


            Ponadto ministerstwo informuje, że od 2016 roku istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP, ING i Millennium, a w roku 2017 planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków.


            Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu również drogą elektroniczną.

Wadowice Przyjazne Rodzinie