E-wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Aktualności » E-wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2016r. wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymaganymi dokumentami (art.10 ust. 4,5,7 ustawy o Karcie Dużej Rodziny) oraz wnioski o wydanie jej duplikatu, będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny, tj.: Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia, PIU Emp@tia dostępny pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0,


Portal emp@tia  (https://empatia.mpips.gov.pl/) jest to portal, który w jednym miejscu gromadzi kompletne i aktualne informacje na temat oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych w zakresie: pomocy społecznej, rodziny, orzekania o niepełnosprawności, świadczeń w UE.  Adresatami portalu są wszystkie osoby i rodziny korzystające ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo, a także pracownicy instytucji realizujących politykę socjalną państwa.

Wadowice Przyjazne Rodzinie