Dzień Praw Rodziny

Aktualności » Dzień Praw Rodziny

              22 października 2016 roku w Polsce po raz pierwszy obchodzony był Dzień Praw Rodziny, który został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w drodze uchwały w dniu 21 października 2016 roku (M.P.2016, poz. 1003 z dnia 26.10.2016 r.).


              W rozumieniu uchwały ustanowiony Dzień Praw Rodziny podkreśla znaczenie rodziny jako fundamentu bytu i rozwoju Państwa Polskiego, a także ma na celu zachęcenie obywateli, instytucji oraz władz do stałej troski o prawa rodzin.


              Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w/w uchwale - wzywa wszystkie rodziny do komplementarnego wypełniania ich zadań oraz obrony i umacniania należnych im praw oraz zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby poprzez stanowienie odpowiedniego prawa, polskie rodziny mogły czuć się bezpiecznie, trwając w przeświadczeniu o stałej trosce państwa o ich byt materialny oraz wszechstronny rozwój.

Wadowice Przyjazne Rodzinie