Apel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie pozyskiwania partnerów rządowego programu Karta Dużej Rodziny

Aktualności » Apel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie pozyskiwania partnerów rządowego programu Karta Dużej Rodziny

 

Celem wspierania w naszym kraju rodzin wielodzietnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło inicjatywę wprowadzając w czerwcu 2014 r. Kartę Dużej Rodziny.

 

W okresie funkcjonowania programu już ponad 1000 podmiotów z różnych branż (m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej) zadeklarowało zniżki dla rodzin wielodzietnych na terenie całego kraju.

 

W województwie małopolskim ze zniżek korzysta obecnie ok. 171,4 tys. osób, z czego niemal 64% stanowią dzieci i młodzież.

 

Aby inicjatywa mogła się dalej rozwijać i bardziej spełniać społeczne oczekiwania, niezbędne jest włączenie się do programu Karta Dużej Rodziny nowych podmiotów wzbogacających istniejącą ofertę wsparcia dużych rodzin.

 

Do współpracy w ramach rządowego programu Karta Dużej Rodziny mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora czy jego wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zniżki mogą oferować również instytucje publiczne, prywatne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty.

 

Już od 9 listopada 2015 r. zainteresowany przystąpieniem do programu podmiot może na stronie lubwypełnić formularz w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bądź właściwego wojewodę. Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie rządowym Karta Dużej rodziny zostanie podpisana umowa, a partner zyska:

 

– szansę na wzrost rozpoznawalności, dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz możliwość posługiwania się wizerunkiem "TU honorujemy Kartę Dużej Rodziny" w materiałach reklamowych i promocyjnych;

 

– możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu;

– zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe przychody.

 

Więcej na ten temat można uzyskać w poniższych załącznikach.

Wadowice Przyjazne Rodzinie